Ezagutu hemen gure zerbitzuen liburuxkak:

Descubre aquí nuestros folletos de servicios:

Konpromiso batzuk

algunos compromisos

Mahai-inguru batean eserita dauden haurrak jarduera zientifikoetan parte hartzen ari dira. Niños/as sentados en una mesa redonda participan de las actividades científicas.

MEGAPARK BARAKALDO

Tailer zientifikoak.
 Talleres científicos.

trapaga

Nekazaritza tailerrak.
Talleres agrícolas.

Ikasgela · AULA

Begiraleentzako robotika-prestakuntza.
Formación de robótica al monitorado.

zaldibar

Robotikaren braktikak.
Prácticas de robótica.

leioa

Familiako jarduerak.
Actividades en familia.

durango

Zurezko jolasak.
Juegos de madera.

getxo

Udako liburutegia.
Biblioteca de verano.

alzo

Txiki Rallye.
Txiki Rallye.